Viraston johto - Etelä-Suomi

Viraston puhelinvaihde, puh. 0295 016 000

Ylijohtaja Minna Karhunen, puh. 0295 016 525
Johdon assistentti Taina Kemppi, puh. 0295 016 051

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Asian vireilletulon varmistamiseksi suosittelemme käyttämään henkilökohtaisen sähköpostin sijaan asiointiosoitteitamme:

  • Virallinen asiointi: kirjaamo.etela(at)avi.fi
    Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta.
  • Työsuojelu: tyosuojelu.etela(at)avi.fi
  • Ympäristöluvat: ymparistoluvat.etela(at)avi.fi
  • Viestintä viestinta(at)avi.fi

Vastuualueiden johtajat ja yksiköiden päälliköt

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue:
johtaja Marko Peltonen, p. 0295 016 184

Alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen, p. 0295 016 155
Elinkeinovalvontayksikön päällikkö Risto Pennanen, p. 0295 016 185
Oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Kemppi, p. 0295 016 141
Sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Eija Hynninen-Joensivu, p. 0295 016 121
Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri, p. 0295 016 067
Ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Eila Kaliste, p. 0295 016 133

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue:
johtaja Kimmo Kohvakka, puh. 0295 016 244

Ympäristölupavastuualue:
johtaja Raija Aaltonen, puh. 0295 016 455
hallintosihteeri Malin Kuurberg, puh. 0295 016 411

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue:
Johtaja Merja Ekqvist, puh. 0295 016 271
Johdon sihteeri Kirsi Pekkanen, puh. 0295 016 557

Työsuojelun vastuualue:
johtaja Kaarina Myyri-Partanen, puh. 0295 016 314
viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, puh. 0295 016 021 (median yhteydenotot)
viestintäasiantuntija Piretta Pietilä, puh. 0295 016 332

Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue
hallintojohtaja Tuula-Kaarina Isosuo, p. 0295 016 045

Viestintä
viestintäpäällikkö Päivi Välimäki, puh. 0295 016 131
viestinta(at)avi.fi

Päivitetty

oikopolut