› Graafinen versio

Erivapaudet

Erivapaudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa koko maan alueella perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun kelpoisuusvaatimuksista myöntämisen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntämisen rehtorille.

Erivapautta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää kopiot niistä opinto- ja työtodistuksista, joihin hakija vetoaa saadakseen erivapauden.

Hakemus osoitetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja toimitetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston asiointiosoitteeseen.

Sekä myönteinen että kielteinen päätös hakemukseen maksaa 350 euroa. Maksu perustuu aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 annettuun asetukseen (1353/2016).

Aluehallintovirasto ei voi etukäteen ottaa kantaa erivapausasian lopputulokseen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Juha-Pekka Peukunen, puh. 0295 016 128
ylitarkastaja Kirsi Saarinen, puh. 0295 016 199
ylitarkastaja Asta Sark, puh. 0295 016 202

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela@avi.fi

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa