Erilliset yksiköt

Sisäinen tarkastus ja valvonta

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa. Sisäinen tarkastus on aluehallintovirastojen johdon tukitoiminto, joka tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Kukin aluehallintovirasto vahvistaa itse sisäisen tarkastuksen ohjesäännön, jolla annetaan määräykset sisäisen tarkastuksen menettelyistä ja asemasta.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö on sijoitettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston yhteyteen.

Yhteystiedot:
Yksikön päällikkö Eija Vähämaa, p. 0295 018 030, Turku
etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Maistraattien ohjaus ja valvonta

Maistraattien ohjaus ja valvonta -tehtävä siirtyi 1.1.2020 digi- ja väestötietovirastoon. Digi- ja väestötietovirasto aloitti toimintansa 1.1.2020, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät.

Päivitetty