Elintarvikkeet

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja arvioi kuntien suorittamaa elintarvikevalvontaa sekä valvoo elintarvikemääräysten noudattamista alueellaan. AVI arvioi kunnallisten valvontayksiköiden elintarvikevalvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista. Elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäynneillä varmistetaan ovatko kunnallisen elintarvikevalvonnan toiminta ja tulokset lainsäädännön ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisia. Ohjauksella pyritään yhtenäistämään elintarvikevalvonnan käytäntöjä eri valvontayksiköissä.

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä estää ihmisravinnoksi sopimattomien elintarvikkeiden pääsy markkinoille. Elintarvikemääräyksillä säädetään elintarvikkeiden valmistus- ja käsittelyolosuhteista, elintarvikkeiden laadusta, koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä sekä elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevista kontaktimateriaaleista.

 

Tietoa alueelta

Elintarvikkeet - Itä-Suomi

Yhteyshenkilöt Itä-Suomen aluehallintovirastossa:

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anneli Liljeroos, puh. 0295 016 920
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi
 

Elintarvikevalvonnan auditointi
Kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointi perustuu elintarvikelain 31§:ssä aluehallintoviranomaisille asetettuun kunnallisen elintarvikevalvonnan ohjaus- ja arviointivelvoitteeseen ja sitä toteutetaan Eviran ja aluehallintovirastojen välisten tulossopimusten mukaisesti. Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kunnallinen elintarvikevalvonta täyttää viralliselle valvonnalle asetetut vaatimukset ja ohjata kuntia.

Itä-Suomen aluehallintoviraston auditointiraportit 2011

Itä-Suomen aluehallintoviraston auditointiraportit 2012

 


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa