Eläinten terveys ja hyvinvointi

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Lisäksi AVI on toimivaltainen viranomainen muutamissa eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

AVI ohjaa kuntien eläinsuojeluvalvontaa, ohjaa ja valvoo eläintautien torjuntaa alueillaan, laatii helposti leviävien eläintautien alueellisen vastustamissuunnitelman sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi ja hävittämiseksi.

Tietoa alueelta

Yhteyshenkilöt Etelä-Suomen aluehallintovirastossa:

Läänineläinlääkärit

Lintilä Anne p. 0295 016 161

- täydentävien ehtojen tarkastusten koordinointi, laajennukset, tallennukset

- tuotantoeläinten eläinsuojelutarkastusten koordinointi

- salmonella- ja EHEC- valvonta

 

Rautiainen Eero p. 0295 016158

- elintarvikevalvonta

- vesiviljelylaitosten valvonta

 

Sand Kaarina p. 0295 016 464

- elintarvikevalvonta

- sivutuotevalvonta

- ympäristöterveydenhuollon varautuminen

 

Parviainen Tapani p. 0295 016 180

- koe-eläinlaitosten luvat ja tarkastukset

- eläinkuljetusluvat ja - valvonta

- eläinlääkärien ammatinharjoittamisen ja lääkekirjanpidon valvonta

 

Löfgren-Eriksson Jessica p. 0295 016 164

- seura- ja harrastuseläinten eläinsuojelu

- eläintautivalmius

 

Haikka Sari p. 0295 016104

- laiton tuonti

- mehiläisten taudit

 

Haltia Laura p. 0295 016 476

- tuotantoeläinten eläinsuojelu Hämeessä

- täydentävien ehtojen tarkastukset Uudellamaalla ja Hämeessä

- lampaiden terveysvalvontaohjelmat

 

Tarja Lipponen p. 0295 016 600

- tuotantoeläinten eläinsuojelu kaakonkulmalla

- täydentävien ehtojen tarkastuksent kaakonkulmalla

 

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa