Eläinten terveys ja hyvinvointi

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Lisäksi AVI on toimivaltainen viranomainen muutamissa eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

AVI ohjaa kuntien eläinsuojeluvalvontaa, ohjaa ja valvoo eläintautien torjuntaa alueillaan, laatii helposti leviävien eläintautien alueellisen vastustamissuunnitelman sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi ja hävittämiseksi.

Tietoa alueelta

Yhteyshenkilöt Etelä-Suomen aluehallintovirastossa:

Läänineläinlääkärit

Lintilä Anne p. 0295 016 161

- täydentävien ehtojen tarkastusten koordinointi, laajennukset, tallennukset Hml

- eläinten merkintä ja rekisteröinti Hml

- salmonella- ja EHEC- valvonta

 

Dahlsten Elias p. 0295 016 245

- elintarvikevalvonta

- alkutuotannon valvonta

- vesiviljelylaitosten vierasainevalvonta

- sivutuotevalvonta

 

Juselius Tiina p. 0295 016 190

- ympäristöterveydenhuollon varautuminen

 - vesiviljelylaitosten tautivalvonta

- eläintautivalmius

 

Parviainen Tapani p. 0295 016 180

- koe-eläinlaitosten luvat ja tarkastukset

- vieraslajiasetuksen mukaiset luvat ja luvanvaraisten valvonta

- eläintarha- ja sirkusluvat

 

Löfgren-Eriksson Jessica p. 0295 016 164

- seura- ja harrastuseläinten eläinsuojelu

- vesiviljelyeläinten eläinsuojelu

 

Haikka Sari p. 0295 016104

- laiton tuonti

- rabiesepäilyt

- mehiläisten taudit

 

Haltia Laura p. 0295 016 476

- tuotantoeläinten eläinsuojelu Hml

- eläinten merkintä ja rekisteröinti Hki

- EU-eläinsuojelu ja täydentävien ehtojen tarkastukset Hki, Hml

 

Häkkinen Tanja p. 0295 016 464

- eläinkuljetusluvat ja – valvonta

- tuotanto- ja harrastuseläinten eläinsuojelu Kouvolassa

- oriasemat

 

Tarja Lipponen p. 0295 016 600

 - EU-eläinsuojelu ja täydentävien ehtojen tarkastukset Kouvola

 - eläinten merkintä ja rekisteröinti Kouvola

 - eläinlääkärien ammatinharjoittamisen ja lääkekirjanpidon valvonta

 - pysyvät ja kiertävät eläinnäyttelyt

 

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa