Eläinsuojelu

Aluehallintoviraston (AVI) tehtävänä on ohjata kuntien eläinsuojeluvalvontaa sekä valvoa eläinsuojelulain ja määräysten noudattamista. Myös AVIn läänineläinlääkärit tekevät eläinsuojelutarkastuksia.

Eläinsuojelulain tavoitteena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta parhaalla mahdollisella tavalla. Eläinsuojelulain tarkoituksena on lisäksi edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläinten hyvinvointiin luetaan niiden kaikinpuolinen terveys ja niiden luontaiset käyttäytymistarpeet huomioon ottava hoito. Eläinsuojelulainsäädäntö sisältää ohjeet eläinten pidon vähimmäisvaatimuksista useimmille tuotanto- ja seuraeläimille sekä koe-eläimille.

Tietoa alueelta


Päivitetty