Eläinkokeet eli hankkeet

Toimenpiteiden tekeminen hankkeissa on luvanvaraista. Hankelupien anto on keskitetty valtakunnallisesti hankelupalautakunnalle (ELLA). Käsitellessään lupahakemuksia lautakunta tarkistaa, että hankkeissa noudatetaan 3 R:n periaatteita (Replacement, Reduction, Refinement).

3 R:n periaatteet (3Rs: Replacement, Reduction, Refinement) tarkoittavat eläinten käytön korvaamista, käytettävien eläinten vähentämistä ja menetelmien parantamista.

Korvaaminen: Eläinten käytön sijasta käytetään aina kun se on mahdollista tieteellisesti luotettavaa menetelmää tai testausstrategiaa, johon ei liity elävien eläinten käyttöä.

Vähentäminen: Eläinkokeissa käytetään sen tavoitteita vaarantamatta niin vähän eläimiä kuin on mahdollista.

Parantaminen: Eläinten kasvatuksen, säilytyksen ja hoidon sekä toimenpiteissä käytettävien menetelmien parantaminen siten, että eläimille mahdollisesti aiheutuva kipu, tuska, kärsimys tai pysyvä haitta vältetään tai se vähennetään mahdollisimman vähäiseksi. Parantamisen velvoite pitää sisällään myös eläinten pidon ja hoidon jatkuvan kehittämisen siten, että eläimillä olisi hyvä elämä syntymästä kuolemaan.

Laajemmin 3R:stä EU:n sivuilla (linkki oikealla ->)

 

Hankkeiden toteutumista laitoksissa valvovat Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot. Valvonnasta vastaava läänineläinlääkäri antaa myös luvan toiminnan harjoittamiseen (toimintalupa).

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

muualla verkossa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa