Nuorten työpajatoiminta

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen. Nuorten työpajatoiminta antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.


Koronavirustilanteeseen liittyvä erityisavustushaku nuorten työpajatoimintaan

Avustusta voivat hakea valtionapukelpoisiksi 31.12.2019 mennessä hyväksytyt nuorten työpajatoiminnan järjestäjät.

Avustusta voidaan hakea koronavirusepidemiasta aiheutuviin nuorten työpajatoiminnan lisäkustannuksiin ja talouden alijäämään, jotka aiheutuvat hakijan toimintaan maalis-toukokuussa 2020.

Avustuksella voidaan kattaa 100 % kokonaiskustannuksista.

Haku alkaa 30.4.2020 ja päättyy 22.5.2020 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 1 500 000 euroa, edellyttäen että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan. Päätökset pyritään tekemään 12.6.2020 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.

Hakuilmoitus

Tietoa alueelta


Päivitetty