Nuorten työpajatoiminta

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen. Nuorten työpajatoiminta antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.


Valtakunnallinen työpajakysely vuonna 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) arvioi kyselyn avulla työpajatoimintaa ja hyödyntää tietoja toiminnan kehittämisessä. Kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2019. Muiden organisaatioiden osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.

Työpajakysely toteutetaan verkkokyselynä. Vastauslinkit lähetetään 8.1.2020 sähköpostitse. Viimeinen vastauspäivä kyselyyn on 5.2.2020. Kysymykset ovat suurimmaksi osaksi tuttuja, jos olette vastanneet kyselyyn aikaisempina vuosina.

Lomake vuonna 2019 tutustuttavaksi - Ohje kyselyyn vastaamiseen - Ohje vuoden 2019 PAR-tiedonkeruuseen

 Lisätietoa: Ruth Bamming, ruth.bamming(at)avi.fi


PE 10.1.2020 PARkki tilastoklinikka KLO: 9:00-11:00 ja klo 13:00

  • KLO 9:00-9:45 Etsivän nuorisotyön PARkki
  • KLO 10:00-10:45 Työpajojen PARkki
  • KLO 13.00-13:45 Yhteensovitettujen järjestelmien info/kyselytunti

Koulutuksen tarkoituksena on vastata kysymyksiin: Kuinka teen PARkki raportin? Mihin lukuihin minun on kiinnitettävä huomiota? Kuinka voin tarkastaa puuttuvia tietoja? Koulutuksen ensimmäinen 45min on suunnattu ensisijaisesti etsiville ja seuraavat 45min työpajoille. Klo 13 alkava kyselytunti on tarkoitettu erityisesti yhteensovitettujen järjestelmien raportoinnista vastaaville henkilöille

  • PAR verkkokoulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, pääset osallistumaan koulutuksiin aina tämän linkin kautta: https://avi.adobeconnect.com/par-koulutus/
  • Tulevat koulutukset löytyvät mm. valtakunnalliseen Nuorisotoimen tapahtuma-ja koulutuskalenterista: http://nuorisotilastot.fi/kalenteri/sekä TPY:nsivuilta.

Tietoa alueelta

Nuorten työpajatoimintaan lähes 4,6 miljoonaa euroa Etelä-Suomessa. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt nuorten työpajatoimintaan 4 595 000 euroa valtionavustusta vuonna 2019. Määräraha kasvoi hieman vuodesta 2018. Avustusta sai 55 nuorten työpajatoimijaa. Viisi toimijoista on niin sanottuja uusia toimijoita, jotka eivät ole aiemmin saaneet avustusta nuorten työpajatoimintaan. Avustuskokonaisuuteen tuli kaikkiaan 64 hakemusta, joilla haettiin avustusta noin 7,4 miljoonaa euroa.

Avustuksen tarkoituksena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta, elämänhallinnantaitoja ja yhteisöllisyyttä. Nuoria tuetaan toiminnassa monin tavoin, monialaisesti, yksilöllisesti ja yhteisönä.

Avustuksesta pieni osa myönnettiin kahdelle avustuksensaajalle nuorten työpajatoiminnan alueelliseen koordinointiin, jolla tuetaan toimijoiden verkostoitumista sekä ammatillista kehittymistä ja kouluttautumista.

Liite: Avustukset 2019

 

Tiedote etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan avustuksista 2018

Tiedote avustukset nuorten työpajatoimintaan 2018

Tiedote: avustukset nuorten työpajatoimintaan 2017

Tiedote: avustukset nuorten työpajatoimintaan 2016

Avustukset 2016

Raportti: Työpajatoiminta Etelä-Suomessa 2014

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Suunnittelija Kati Myyryläinen, p. 0295 016 466

Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty