Nuorten työpajatoiminta

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen. Nuorten työpajatoiminta antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.


Vastaamme kysymyksiin lasten ja nuorten  valtionavustusten chat-palvelussa arkisin 09. - 13.12.2019,  klo 13.00 - 16.15  . Muuna aikana voit jättää viestin chatin kautta. Vastaamme viesteihin mahdollisimman pian. 

Chatissa vastaamme kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien valtionavustushakuihin liittyviin kysymyksiin.


Hakuaika: 6.11. – 13.12.2019 klo 16.15

Hakuilmoitus ja -ohje, pdf (2020)

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tietoa alueelta

Nuorten työpajatoimintaan lähes 4,6 miljoonaa euroa Etelä-Suomessa. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt nuorten työpajatoimintaan 4 595 000 euroa valtionavustusta vuonna 2019. Määräraha kasvoi hieman vuodesta 2018. Avustusta sai 55 nuorten työpajatoimijaa. Viisi toimijoista on niin sanottuja uusia toimijoita, jotka eivät ole aiemmin saaneet avustusta nuorten työpajatoimintaan. Avustuskokonaisuuteen tuli kaikkiaan 64 hakemusta, joilla haettiin avustusta noin 7,4 miljoonaa euroa.

Avustuksen tarkoituksena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta, elämänhallinnantaitoja ja yhteisöllisyyttä. Nuoria tuetaan toiminnassa monin tavoin, monialaisesti, yksilöllisesti ja yhteisönä.

Avustuksesta pieni osa myönnettiin kahdelle avustuksensaajalle nuorten työpajatoiminnan alueelliseen koordinointiin, jolla tuetaan toimijoiden verkostoitumista sekä ammatillista kehittymistä ja kouluttautumista.

Liite: Avustukset 2019

 

Tiedote etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan avustuksista 2018

Tiedote avustukset nuorten työpajatoimintaan 2018

Tiedote: avustukset nuorten työpajatoimintaan 2017

Tiedote: avustukset nuorten työpajatoimintaan 2016

Avustukset 2016

Raportti: Työpajatoiminta Etelä-Suomessa 2014

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Suunnittelija Kati Myyryläinen, p. 0295 016 466

Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty