Nuorten työpajatoiminta

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen. Nuorten työpajatoiminta antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.


Valtakunnallinen työpajakysely vuonna 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) arvioi kyselyn avulla työpajatoimintaa ja hyödyntää tietoja toiminnan kehittämisessä. Kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2019. Muiden organisaatioiden osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.

Työpajakysely toteutetaan verkkokyselynä. Vastauslinkit lähetetään 8.1.2020 sähköpostitse. Viimeinen vastauspäivä kyselyyn on 5.2.2020. Kysymykset ovat suurimmaksi osaksi tuttuja, jos olette vastanneet kyselyyn aikaisempina vuosina.

Lomake vuonna 2019 tutustuttavaksi - Ohje kyselyyn vastaamiseen - Ohje vuoden 2019 PAR-tiedonkeruuseen

 Lisätietoa: Ruth Bamming, ruth.bamming(at)avi.fi


PE 10.1.2020 PARkki tilastoklinikka KLO: 9:00-11:00 ja klo 13:00

  • KLO 9:00-9:45 Etsivän nuorisotyön PARkki
  • KLO 10:00-10:45 Työpajojen PARkki
  • KLO 13.00-13:45 Yhteensovitettujen järjestelmien info/kyselytunti

Koulutuksen tarkoituksena on vastata kysymyksiin: Kuinka teen PARkki raportin? Mihin lukuihin minun on kiinnitettävä huomiota? Kuinka voin tarkastaa puuttuvia tietoja? Koulutuksen ensimmäinen 45min on suunnattu ensisijaisesti etsiville ja seuraavat 45min työpajoille. Klo 13 alkava kyselytunti on tarkoitettu erityisesti yhteensovitettujen järjestelmien raportoinnista vastaaville henkilöille

  • PAR verkkokoulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, pääset osallistumaan koulutuksiin aina tämän linkin kautta: https://avi.adobeconnect.com/par-koulutus/
  • Tulevat koulutukset löytyvät mm. valtakunnalliseen Nuorisotoimen tapahtuma-ja koulutuskalenterista: http://nuorisotilastot.fi/kalenteri/sekä TPY:nsivuilta.

Tietoa alueelta

Nuorten työpajatoiminta - Lappi

 

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:
- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Sähköpostiosoiteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty