Nuorten työpajatoiminta

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen. Nuorten työpajatoiminta antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa

Tietoa alueelta

Nuorten työpajatoimintaan 4,8 miljoonaa euroa Etelä-Suomessa. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt nuorten työpajatoimintaan 4 800 000 euroa valtionavustusta vuonna 2020. Määräraha kasvoi reilut 200 000 euroa vuodesta 2019. Avustusta sai 55 nuorten työpajatoimijaa. Avustuskokonaisuuteen tuli kaikkiaan 61 hakemusta, joilla haettiin avustusta noin 7,6 miljoonaa euroa.

Avustuksesta 60 000 euroa myönnettiin nuorten työpajatoiminnan alueelliseen koordinointiin kolmelle eri toimijalle. Koordinoinnilla tuetaan työpajatoimijoiden alueellista verkostoitumista, ammatillista kehittymistä ja kouluttautumista.

Nuorten työpajatoiminnan tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä pitämällä nuoret koulutuspolulla, vähentämällä nuorisotyöttömyyttä ja tukemalla nuorten osallisuuden kasvua. Nuorten työpajatoiminta on nuorisotyötä, joka vahvistaa nuorten toimijuutta ja elämänhallintataitoja yksilöllisesti, yhteisöllisesti ja monialaisesti.

Liite: Myönnetyt avustukset 2020

 

Aiemmat tiedotteet:

Tiedote: avustukset työpajatoimintaan 2019

Tiedote etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan avustuksista 2018

Tiedote avustukset nuorten työpajatoimintaan 2018

Tiedote: avustukset nuorten työpajatoimintaan 2017

Tiedote: avustukset nuorten työpajatoimintaan 2016

Avustukset 2016

Raportti: Työpajatoiminta Etelä-Suomessa 2014

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Suunnittelija Kati Myyryläinen, p. 0295 016 466

Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265

Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty