› Graafinen versio

Erityisavustus kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Valtionavustukset on tarkoitettu yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen. 

Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.

Hakuaika alkaa 26.10.2020 ja päättyy 30.11.2020 klo 16.15.


Avustuksen tavoite

Avustuksen tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja kaventaa eri väestöryhmien eroja mahdollisuuksissa osallistua kulttuuriin kirjastolain (1492/2016)  ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaisesti.

Avustettavat hankkeet toteuttavat lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian 2030 sekä hallitusohjelman  kulttuuriin osallistumisen ja osallisuuden tavoitteita.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) ja Valtionavustuslaki (688/2001). 

Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat käsittelevät hakemukset yhteistyössä yhteisten perusteiden mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää aluehallintovirastoille määrärahat, ja aluehallintovirastot tekevät päätökset 31.3.2021 mennessä.

Hakuohje

Sähköinen asiointipalvelu

Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta 

Yhteyshenkilöt:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kristiina Kontiainen, Satu Ihanamäki ja Raija Valtonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen ja Virpi Launonen

Lapin aluehallintovirasto, Vesa Sarajärvi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Päivi Almgren ja Anu Ojaranta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Anneli Ketonen ja Mika Mustikkamäki

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Merja Kummala-Mustonen

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet: Susanne Ahlroth

Katso lisätietoja: Aluehallintoviraston avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Avustus on tarkoitettu:

  • yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) 7 §:n ja 8 §:n mukaiseen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen
  • yleisiä kirjastoja koskevan lain 9 §:n mukaiseen erityisen tehtävän hoitamiseen:
  • saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpitoon
  • lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallisen erityistehtävän hoitamiseen
  • muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin

Hakuaika 19.10.2020 - 30.11.2020 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Kyseessä on harkinnanvarainen erityisavustus. Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001).

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Leena Aaltonen, leena.aaltonen@minedu.fi

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: asiointi-okm@minedu.fi

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset

 

Tietoa alueelta

Avustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty