› Graafinen versio

Avustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen

Aluehallintovirastoista myönnetään avustuksia:

Hakuaika on päättynyt. Päätökset on tehty maaliskuussa 2019. Avustus on erityisavustus. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Avustusten perusteena on:

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 
Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma (2015)

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001) ja Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Perustelumuistio 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnetään avustuksia:

  • yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) mukaiseen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän
  • yleisiä kirjastoja koskevan lain  mukaiseen erityisen tehtävän hoitamiseen (saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpito)
  • yleisten kirjastojen verkko- ja viestintäpalvelujen tuottamiseen: Kirjastot.fi:n toimintaan
  • muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin.

OKM-avustus on tarkoitettu yleisten kirjastojen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen, yleisten kirjastojen erityistehtävien hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tietoa alueelta

Avustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki puh. 0295 017 395

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa