› Graafinen versio

Avustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Valtionavustukset on tarkoitettu yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen. 

Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.

  • hakuaika 28.10.-2.12.2019

Avustuksen tavoite

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001) ja Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Aluehallintovirastoista myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa . Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.

Hakuohje

Sähköinen asiointipalvelu

Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa