› Graafinen versio

Yleisten kirjastojen valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä, erityinen tehtävä ja toiminnan kehittäminen

Avustus on tarkoitettu yleisten kirjastojen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen, yleisten kirjastojen erityistehtävien hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnetään avustuksia:

  • yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) mukaiseen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän
  • yleisiä kirjastoja koskevan lain  mukaiseen erityisen tehtävän hoitamiseen (saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpito)
  • yleisten kirjastojen verkko- ja viestintäpalvelujen tuottamiseen: Kirjastot.fi:n toimintaan
  • muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin.

Aluehallintovirastoista myönnetään avustuksia:

Hakuaika on päättynyt. Päätökset tehdään helmi-maaliskuussa 2019. Avustus on erityisavustus. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Avustusten perusteena ovat:

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 
Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma (2015)

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001) ja Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Avustuspäätökset 2018

Perustelumuistio 2019

 

Tietoa alueelta

Kehittämisavustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen

Kehittämishankepäätökset 2018 hakukierroksesta

Lisätietoja: Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538 ja Raija Valtonen puh. 0295 016 567

 


Päivitetty