› Graafinen versio

Yleisten kirjastojen valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä, erityinen tehtävä ja toiminnan kehittäminen

Avustus on tarkoitettu yleisten kirjastojen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen, yleisten kirjastojen erityistehtävien hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnetään avustuksia:

  • yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) mukaiseen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän
  • yleisiä kirjastoja koskevan lain  mukaiseen erityisen tehtävän hoitamiseen (saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpito)
  • yleisten kirjastojen verkko- ja viestintäpalvelujen tuottamiseen: Kirjastot.fi:n toimintaan
  • muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin.

Aluehallintovirastoista myönnetään avustuksia:

  • kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoiminta

Hakuaika alkaa 26.9.2017 ja päättyy 31.10.2017 klo 16.15.

CHAT-palvelukokeilu 

Tämän syksyn  kirjastotoimen valtionavustusten haussa kokeillaan chat-palvelua asiakkaiden auttamisessa. Siirry Chat-palvelusivulle

Chatissa asiakkaita palvellaan kirjastotoimen osalta 16.10.-31.10. klo 13-16.
Muuna aikana voit jättää viestin chatin kautta. Vastaamme viesteihin mahdollisimman pian.

Kirjastotoimen valtionavustuslomake sijaitsee sähköisessä hakujärjestelmässä  Aluehallinnon asiointipalvelu (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi)  ja  ja chat-kokeilun tavoitteena on tukea asiakkaita hakemusten laadinnassa uudessa asiointipalvelussa. Toinen tavoite on kokeilla, onko tämän tyyppisellä palvelulla kysyntää ja minkälaisia kysymyksiä chatin kautta tulee. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, niin chatin käyttöä voidaan laajentaa ja vakinaistaa valtionavustusten hakemisessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnettäviin avustuksiin voidaan käyttää noin 3 650 000 euroa ja aluehallintovirastoista myönnettäviin avustuksiin noin 2 900 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Kyseessä on erityisavustus. Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Avustusten perusteena ovat:

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 
Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma (2015)

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001) ja Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Perustelumuistio 2018

Lisätiedot

Tietoa alueelta

Vuoden 2017 päätökset

Lisätietoja: Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538 ja Antti Seppänen puh. 0295 016 354

Tarkemmat tiedot hankkeista löydät hankerekisteristä.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa