Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyajat

Hallintolain (9.5.2014/368) 23 a §:n mukaan viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva
käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta.

 

Elinkeinovalvonta- ja ympäristöterveydenhuoltoyksikkö:

 • Alkoholin anniskelu- ja vähittäismyyntilupia koskevat hakemukset: 1 kk
 • Eläinkuljettajalupia koskevat hakemukset: 1 kk
 • Kiinteistövälitysliikkeiden rekisteröintiasiat: 1 kk
 • Talletukset: 1 kk

Sosiaali- ja terveyspalvelutyksikkö:

 • Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien lupia ja luvan muutoksia koskevat hakemukset: 2 kk
 • Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevat oikaisuvaatimukset ja valitukset: 8 kk
 • Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien lupia koskevat hakemukset: 2 kk

Yhteiset palvelut -ryhmä:

 • Erityisen tarkastuksen määräämistä koskevat hakemukset: 4 kk
 • Yhtiökokousten koollekutsumista koskevat hakemukset: 4 kk

Ympäristöluvat:

 • Ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 12 kk; uusien toimintojen osalta 10 kk

Vesiluvat:

 • Vesilain mukaisten lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 9 kk

Työsuojelu

 • Työaikalain poikkeuslupa, työaikalaki (605/1996) 14 ja 26 §: 1 kk
 • Nuorten työntekijöiden työskentelyä koskeva poikkeuslupa, laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 15 § ja valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006 ) 8 §: 1 kk
 • Panostajan pätevyysasiakirja, sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta (124/2002): 1 kk

 

Päivitetty