Toiminta ja tehtävät - Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä.

Kehitämme alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Pohjois-Suomen AVIssa on viisi vastuualuetta, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä:

 

Opetustoimi ja kulttuuri

 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • opetushenkilöstön täydennyskoulutus
 • valtionavustukset osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)
 • varhaiskasvatus
 • kirjasto
 • liikunta
 • nuorisotyö
 • oppilaitosrakentaminen

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • kantelujen käsittely
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi

Ympäristölupavastuualue

 • vesilain mukaiset asiat (lupa-asiat, korvausasiat, hallintopakkoasiat)
 • ympäristönsuojelulain mukaiset asiat (lupa-asiat, korvausasiat, koetoimintailmoitukset)

Pohjois-Suomen AVI hoitaa ympäristölupa-asiat myös Lapin aluehallintoviraston alueella.

Työsuojeluvastuualue

 • työsuojelun valvonta ja kehittäminen
 • työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta
 • työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena

Pohjois-Suomen AVI hoitaa työsuojeluvastuualuuen asiat myös Lapin aluehallintoviraston alueella.


Muut yksiköt ja tehtävät

AVIn tehtävänä on lisäksi peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

 

Pohjois-Suomen AVIn valtakunnalliset tehtävät

 1. Pohjois-Suomen AVI huolehtii erikoistumistehtävänä peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallisesta kehittämisestä ja koordinoinnista.
 2. Metsäpalojen lentotähystystoiminnan valtakunnallinen hallinnointi- ja ohjausvastuu on Pohjois-Suomen AVIn tehtävä
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa