Arjen turvaa kunnissa -hanke 

Arjen turvaa kunnissa -hankkeen loppuraportti Kuntien Viritysopas on julkaistu. Viritysopas esittelee toimintamallia kunnille ja muille paikallisille toimijoille. Toimintamallilla paikalliset ja alueelliset voimavarat saadaan tehokkaasti suunnattua kuntalaisten tarpeisiin. Kuntien taloudellinen liikkumavara käy yhä ahtaammaksi, joten kumppanuutta asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa tarvitaan. Painopiste on siirrettävä kalliista korjaavasta työstä ehkäisevään työhön.

Kuntien Viritysoppaan toimintamallia on rakennettu ja testattu Arjen turvaa kunnissa -hankkeen pilottikunnissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Posiolla, Pudasjärvellä ja Torniossa. Toimintamallin ydin on laaja yhteistyö kuntien poliittisen ja virkamiesjohdon sekä järjestöjen, kyläyhdistysten, oppilaitosten, seurakunnan ja yrittäjien välillä. Pilottikunnissa on sovittu tärkeimmistä kehittämisen kohteista, joita ovat mm. lasten ja lapsiperheiden palvelut, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja työllisyyden lisääminen. Näihin on rakennettu palvelukokonaisuuksia avoimessa verkostoyhteistyössä.

Kunnanjohtajat ja yhteistyökumppanit näkevät toimintamallissa mahdollisuuden tuottaa lähipalveluja aiempaa tehokkaammin. Yhteistyötapaamisissa on havaittu, että kunnat, seurakunnat ja järjestöt tarjoavat esimerkiksi lapsiperheille suunnattuja palveluja samoille alueille, osan kunnasta ollessa ilman kyseisiä palveluja. Yhteisellä suunnittelulla ja voimavarojen yhdistämisellä saadaan parempaa palvelua suuremmalle joukolle. Tämä tuo tehokkuutta ja lisää hyvinvointia.

Arjen turvaa kunnissa -hanketta (2012–2014) rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli sai Euroopan parhaan alueellisen toimintamallin tunnustuksen Euroopan julkishallinnon instituutin EIPA järjestämässä European Public Sector Award EPSA 2013 -kilpailussa. Kilpailussa etsittiin luovia ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin selättämiseksi ja huippuinnovaatioiden levittämiseksi Eurooppaan. Toimintamallia arvostettiin verkostoinnovaationa, joka rikkoo siilohallintomentaliteettia ja yhdistää sekä maaseudun että hyvinvoinnin haasteet tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

Toimintamallin laajempaan jalkauttamiseen valmistellaan hankekokonaisuutta Lapin liiton johdolla. Kokonaisuuteen on suunniteltu kuuluvan paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä hankkeita. Lisäksi toimintamallia tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyvässä Lapin SOTE-SAVOTTA -hankkeessa yhteistyöhön perustuvana lähipalvelujen toteuttamiskeinona.

Arjen turvaa kunnissa -toimintamallista tehty Kuntien Viritysopas esiteltiin Omavarainen Lappi -maaseutuseminaarissa 4.11.2014.

Projekti on päättynyt.

 

Hankemateriaalit:

 

European Public Sector Award 2013

Award Winner: Development of Wellbeing and Civil Safety in Municipalities

http://www.epsa2013.eu/

Päivitetty