Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Tolva (37)

Kotipaikka: Posio
Poroisäntä: Olavi Lämsä
Raja: Raja kulkee Miekkaputaasta Posion järven valtaväylää Ahvensalmeen, siitä Kitkajärveä pitkin Tolvanniemeen, josta järveä myöten Halkasijan niemen päähän, siitä Lososaaren itäpuolitse Kilkiläsalmeen, josta Palosalmeen vettä myöten, Koramosaareen pohjoispuolitse Piiloperään, Piiloperästä valtatie 5:ltä Lehtolan kohdalta lähtevää paasia Keski-Vitikkovaaran korkeimman kautta Sallan paliskunnan rajaan (paasi kulkee etelä-pohjoissuunnassa), jota pitkin Jumiskojokeen Timisjärven paliskunnan rajaan.

 


lomakkeet