Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Timisjärvi (36)

Kotipaikka: Posio
Poroisäntä: Antti Ruokamo
Raja: Raja kulkee Juujärvestä Outojokea ylös Kemijärven ja Posion kuntien väliseen rajaan, tätä rajaa Jumiskonjokeen, Jumiskonjokea Suolijärveen, sen valtaväylää pitkin Uopajainperään, josta suoraan kesätietä Miekkaputaaseen, Miekkaputaasta Posiojärven valtaväylää Koivulahden perään ja siitä vanhaa kylätietä pitkin Peräjärveen sekä siitä edelleen Koppelojärven ja Aartojärven kautta Kurtonjokea ja Koronjokea pitkin Rovaniemen ja Posion kuntien väliseen rajaan ja siitä Koronjokea pitkin Kemijokeen.

 


lomakkeet