Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Pyhä-Kallio (26)

Kotipaikka: Kemijärvi
Poroisäntä: Kyösti Uutela
Raja: Etelässä raja kulkee Juujärvestä Kemijokea Rovaniemen kaupungin ja Kemijärven kaupungin rajaan, jota rajaa pitkin Rovaniemi-Kemijärvi rautatiehen, jota pitkin Raudanjokeen. Lännessä raja kulkee Rovaniemi-Kemijärvi rautatiestä Raudanjokea pitkin Rovaniemen ja Sodankylän kunnan rajaan, josta valtatie 4:ää Askan kylään. Pohjoisessa raja kulkee Askan kylästä Kitistä pitkin Kemijokeen. Idässä raja kulkee Kitisen suulta Kemijokea ja Kemijärveä pitkin Juujärvelle.

 


lomakkeet