Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Pudasjärvi (49)

Kotipaikka: Pudasjärvi
Poroisäntä: Esa Törrö
Raja:

Raja, alkaen Leveänrinnan kohdalta Pärjänjoessa, kulkee jokea ylös Vihannanlammen kohdalle, siitä lammen kautta ja Vihannanlammenojaa pitkin Iinattijärveen ja tämän yli Vaaraperään, josta Valkinojaan Suovaaran itäpään kohdalle, ojaa myöten Poijulan talon sarkarajaan ja tätä pitkin yli Oulun – Kuusamon maantien sekä Poijulanjärven länsipuolitse Nikujärveen siitä Ervastin taloon, Venymänlampien kautta Tiirolan taloon, josta Hankakankaan kautta Pudasjärven, Utajärven ja Puolangan kuntien rajaristeykseen sekä jälkimmäisten pitäjien välistä rajalinjaa myöten Kiiminginjokeen ja jokea alas poronhoitoalueen rajaan ja sitä pitkin Kiimingin paliskunnan rajaan, ja edelleen Kiimingin, Kollajan ja Livon paliskuntien rajoja myöten lähtökohtaansa.

 


lomakkeet