Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Palojärvi (30)

Kotipaikka: Rovaniemi
Poroisäntä: Tapio Vuolo
Raja:

Raja kulkee etelässä ja lännessä Kemijoesta Tervolan ja Keminmaan kuntien välistä rajaa Tornion kunnan rajaan, siitä Tornion ja Tervolan kuntien rajaa näiden ja Rovaniemen kunnan rajan yhtymäkohtaan, siitä Vaajärveen, siitä Saariuoman tietä Mellajärveen, siitä Mellajokea ja Kuijasjokea Iso-Lohijärveen, siitä vesitietä Pessalompolon kautta Miekojärveen, Miekojärveä Vaarasaaren itäpuolitse Lankajärveen, siitä Sivakkajärveen, siitä Konttajärveen, siitä Aalisjokea Pellon ja Kolarin kuntien rajaan, pohjoisessa Pellon ja Kolarin kuntien välistä rajaa Aalisjoesta Rovaniemen kunnan rajaan, siitä Pellon ja Rovaniemen kuntien välistä rajaa Rattosjärven ja Marrasjärven väliseen maantiehen, sitä pitkin Marrasjärveen, Marrasjärveä ja Marrasjokea Ounasjokeen sekä idässä Ounasjokea alas Marrasjoen suusta Kemijokeen ja sitä alas Tervolan ja Keminmaan kuntien rajaan.

 


lomakkeet