Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Paatsjoki (6)

Kotipaikka: Inari
Poroisäntä: Petri Hänninen
Raja:

Paatsjoen paliskunnan raja kulkee Rajavaarasta Takkaselkäjärven pohjoispäähän, siitä Tsurnuvuonon pohjoispäähän. Sen jälkeen pitkin Tsuornuvuonoa Kumppisaaren eteläpuolelta Aironvääntämäsaaren eteläpuolelta Turvesaaren ja Tokkasaaren (sijdasualnj) välistä Muddusjärven paliskunnan rajalle, siitä entistä rajaa pitkin Vasikkaselkään ja siitä Aanarjärven kautta Kasariselälle Muddusjärven, Hammastunturin ja Ivalon paliskuntien rajojen kohtauspisteeseen, siitä Palkisaaren eteläpuolelta Satapetäjäselkää Paatsvuonoon ja sitä pitkin Paatsjokeen. Siitä Suomen ja Venäjän välistä rajaa Norjan rajaan ja siitä Suomen ja Norjan välistä rajaa Vatsärin paliskunnan rajalle Rajavaaraan.

 


lomakkeet