Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Oraniemi (18)

Kotipaikka: Sodankylä
Poroisäntä: Martti Siivola
Raja:

Raja kulkee Jeesiöjoen suusta Kitisessä Kitistä alas Kemijokeen, Kemijokea ylös Arajoen suuhun, Arajokea ylös Arajärveen, siitä Kapukkaojan kautta Luirovuopajaan, siitä Lapin Paliskunnan raja-aitaa (MM 3356/63 MMM 1982) Kitiseen ja Kitistä alas Jeesiöjoen suuhun.

Esteaita Oraniemen ja Kemin-Sompion paliskuntien välillä: Aita kulkee etelästä Savukosken Jurmunvaaran maaston mukaisesti Värriön kylään ja siitä Arajärveen, Arajärvestä vahvistettua rajaa noudattaen Angeinvaaran kurun kautta Tanhua-Lokka maantien yli suoraan Lätäkköojan suun kohdalta Luiron toiselle puolelle vanhaan esteaitaan ja siitä Vasavaaran sekä Hanhireikä-Lokka maantien laitaa Lokan kylään. Esteaita on PHL 5 §:n 2 momentin mukaan katsottava paliskuntien rajaksi (n:o 2925/63 MMM 1977).

Esteaita Oraniemen ja Lapin paliskuntien välillä: aita kulkee Lokan kylä – Porttipahdan tekoallas (10.11.1982 3356/63 MMM1982).

 


lomakkeet