Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Narkaus (34)

Kotipaikka: Rovaniemi
Poroisäntä: Antero Petäjäjärvi
Raja:

Raja kulkee etelässä Kemijoesta Tervolan ja Keminmaan, Tervolan ja Simon sekä Tervolan ja Ranuan kuntien välistä rajaa Palovaaraan, siitä Yliportimojokea Portimojärveen, Portimojärvestä Simojokea ja Toljamojärveä Kelukkajoen suuhun, idässä Kelukkajokea ylös Paaronjärveen ja siitä Joululampeen, lännessä Juomujoen suusta Kemijokea Keminmaan rajaan sekä pohjoisessa Juomujokea ylös Vilmilän siltaan, siitä Kuohunkijokea Ravoninpaaden suuhun Alakuohunkijärven yläpuolelle, siitä Yläkuohunkijärven kautta Puuro-ojaan ja Puurolampeen, josta tietä myöten Siikakämän järveen, siitä Paloniemen kautta tietä myöten Ruostesuolle, Ruostesuolta tietä myöten Mätäsjärveen, siitä Joutsenojaa Joutsenlampeen ja Joutsenlammesta Närkän tietä Joululampeen.

 


lomakkeet