Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Näljänkä (56)

Kotipaikka: Suomussalmi
Poroisäntä: Jorma Räisänen
Raja:

Raja, alkaen valtakunnan rajasta Mäkelän torpan kohdalta, kulkee siitä alkavaa vesistöä Hietajärven, Kivijärven ja Ehronjärven kautta Kiantajärven Myllylahteen, Kiantajärvestä Saarperään, Saarijokea Saarijärveen ja saarijärvestä viitostiehen, jota ylös Rytilän taloon ja siitä Kaupinlampiin, siitä Piispajärveen, Piispajärveä ylös Kellolahteen, siitä alimmaisen Kellojärven länsipäähän ja siitä talviteitä Kellojokeen ja sitä pitkinPerankaan*) Perangajärven päähän, siitä Peranka- ja Pyhäjärven pohjoispuolitse kulkevaa esteaitaa pitkin Taivalkosken ja Suomussalmen kuntien rajalinjalle Pyhäjärven kohdalle, tätä rajaa sekä Suomussalmen ja Pudasjärven sekä Puolangan ja Pudasjärven kuntien välistä rajaa Puolangan kirkonkylästä Pudasjärvelle johtavaan maantiehen, tätä maantietä Puolangan kirkolle, siitä Hallan paliskunnan pohjoisrajaa valtakunnan rajaan ja valtakunnan rajaa lähtökohtaansa Mäkelän torpan kohdalle. 

*) Oulun läähinhallituksen päätös 14.10.1971 N:o 3205 on saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 29.5.1973 ja se on päivitetty paliskuntarekisteriin 21.11.2018.

 


lomakkeet