Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Muonio (13)

Kotipaikka: Muonio
Poroisäntä: Vili Kurki
Raja:

Raja kulkee lännessä Muonionjokea, etelässä Ylläsjokea ja Tuulijokea Kolarin ja Kittilän kuntien väliselle rajalle, idässä mainittua rajaa Ylläsjärveen, sen koilliskärjestä Järvenpääjärven niemen ja Tuuliselän ja Härkämännikön eteläpuolisten vuomien kautta suoraa linjaa Lainiojokeen, sitä ylös Lainiolompoloon, siitä Pyhäjärven eteläkärkeen, Pyhäjärvestä ojaa myöten Kukasjärveen, siitä ojaa myöten Aakenusjokeen, Aakenusta alas Aakenuspoikkioon, siitä Aakenusjärveen, siitä ojaa pitkin Ruonajärveen, siitä Hirvasjärveen, siitä luoteeseen laskevaa ojaa Harrilompoloon ja edelleen Levijokeen, sitä ylös Levijärveen, siitä Levijärven ja Äkäsjärven Linkuniemen välistä suoraa linjaa Muonion ja Kittilän kuntien väliseen rajaan saakka ja tätä rajaa Enontekiön kunnan rajaan, sekä pohjoisessa Muonion ja Enontekiön kuntien välistä rajaa Muonionjokeen.  Esteaita kulkee linjalla: Muonionjoki Enontekiön ja Muonion kuntien rajalla – Ruototunturi – Muonion ja Kittilän kuntien rajaa Raijanselkään – Keräsjärven pohjoispuolitse Vuontisjärven pohjoispäähän – Keinovaara – Kittilän ja Enontekiön kuntien rajaa Rupijärvelle – Vietkajärvi – Kuivasalmen paliskunnan poroaita Kätkätunturin luoteispuolella (n:o 2251 MM 1962).

 


lomakkeet