Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Muddusjärvi (4)

Kotipaikka: Inari
Poroisäntä: Osmo Seurujärvi
Raja:

: Rajana ovat Juutuanjoki, Kettujoki, Muddusjärvi, Kaamasjoki, Utsjoen raja siihen pisteeseen, joka sijaitsee 1,5 km koilliseen Tshoalmivaaralla sijaitsevasta Inarin-Utsjoen rajan tekemästä kulmauksesta, siitä suoraan Tshielgijärvien läntisimpään lahteen, sieltä suoraan Kearduluobbal-järven läntisimpään lahteen, suoraan läntisimmän Lokkijärven läntisimpään lahteen, siitä suoraan Ailijärven koillisimpaan lahteen, sieltä suoraan Ruohovetämäjärven ja Nitsijärven väliselle kannakselle, Nitsijärven halki Koskivuonoon, sieltä Tsuolisvuonoon, sieltä Inarijärvelle, jolla raja kulkee Vasikkaselkää, Kasariselkää ja Ukonselkää.

 


lomakkeet