Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Lohijärvi (29)

Kotipaikka: Ylitornio
Poroisäntä: Esa Holster
Raja:

Rajoina ovat pohjoisessa Pellon Orajärven paliskunnan eteläraja, lännessä valtakunnan raja, etelässä poronhoitoalueen eteläraja, idässä Tornion, Tervolan ja Rovaniemen kuntien rajan nurkkaus, Vaajärvi Saariuoman tie Mellajärveen, Mellajoki, Kuijasjoki, Isolohijärvi ja Lohijärvi sekä Tengeliöjoki Pellon Orajärven rajaan.

 


lomakkeet