Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Kyrö (14)

Kotipaikka: Kittilä
Poroisäntä: Juuso Autto
Raja:

Raja kulkee etelässä Muonion ja Kittilän kuntien rajan ja Muonion paliskunnan rajan yhtymäkohdasta suoralla linjalla Levijärveen ja siitä Levijokea alas Ounasjokeen, idässä Ounas- ja Tepastojokea ylös Vietkajokeen, Vietkajokea siihen pohjoisesta laskevaan nimettömään ojaan, sanottua ojaa sekä sen suunnassa olevaa uomaa pitkin Korsalompoloon, Korsalompolosta Korsajokea myöten Korsajärveen ja siitä Enontekiön ja Kittilän kuntien väliseen rajaan, pohjoisessa viimeksi mainittua kunnanrajaa Muonion kunnan rajaan ja lännessä Muonion ja Kittilän kuntien välistä rajaa etelärajaan.

Esteaita kulkee linjalla: Muonionjoki Enontekiön ja Muonion kuntien rajalla – Ruototunturi – Muonion ja Kittilän kuntien rajaa Raijanselkään – Keräsjärven pohjoispuolitse Vuontisjärven pohjoispäähän – Keinovaara – Kittilän ja Enontekiön kuntien rajaa Rupijärvelle – Vietkajärvi – Kuivasalmen paliskunnan poroaita Kätkätunturin luoteispuolella (n:o 2251 MM 1962).

 


lomakkeet