Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

Kolari (32)

Kotipaikka: Kolari
Poroisäntä: Mika E. Satta
Raja:

Raja kulkee pohjoisessa Ylläsjoen suusta Ylläsjokea pitkin itään Kolarin ja Kittilän väliselle kunnan rajalle, idässä Kittilän ja Kolarin sekä Rovaniemen ja Kolarin välistä kuntien rajaa Jääskön paliskunnan rajalle, joka kulkee Kittilän ja Kolarin kuntien välisestä rajasta Rovaniemen ja Kolarin väliseen rajaan ja siitä Lohiniva-Sieppijärvi maantielle, josta Aliseen Taapajärveen, siitä Taapajokeen, josta Rovaniemen ja Kolarin välistä rajaa Pellon ja Kolarin väliseen kunnan rajaan, etelässä viimeksi mainittua kunnan rajaa valtakunnan rajaan ja lännessä valtakunnan rajaa lähtökohtaansa.

 


lomakkeet