Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Käsivarsi (12)

Kotipaikka: Enontekiö
Poroisäntä: Juha Tornensis
Raja:

Rajoina ovat lännessä Muoniojoki, Könkämäeno ja Kilpisjärvi, pohjoisessa Norjan raja. Norjan rajasta Seyrisjokea Palojärveen, siitä Palojokeen, Palojokea Enontekiön – Kautokeinontien ja Palojoen risteykseen, siitä maantietä pitkin Kaunisojan muodostumiskohdan ja Kautokeinon tien yhtymäkohtaan, josta Muurusjärven eteläpuolitse kääntyen länteen Näätämaahan kiertäen linjalla olevan yksityismaan pohjoislänsipuolelta, Näätämaasta lounaissuuntaan suoraan Sotkajärveen, Sotkajärvestä Sotkajokea alas Palojokeen, Palojoesta Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokeen.

 


lomakkeet