Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Hossa-Irni (44)

Kotipaikka: Teeriranta
Poroisäntä: Urho Väisänen
Raja:

Raja kulkee etelässä Mäkelän torpan kohdalta lähtevää vesistöä Hietajärven, Kivijärven ja Ehronjärven kautta Kiantajärven Myllylahteen, Kiantajärvestä Saarperään, Saarijokea Saarijärveen ja Saarijärvestä viitostiehen, jota ylös Mustajoen asutusalueen tiehen, jota ylös Rytilän taloon ja siitä Kaupinlampiin, siitä Piispajärveen, Piispajärveä ylös Kellolahteen siitä alimmaiseen Kellojärven länsipäähän ja siitä talvitietä Kellojokeen ja sitä pitkin Perankaan Peranganjärven päähän, Peranganjärven päästä esteaitaa Peranganjärven pohjoispuolitse Myllylän torppaan, Myllylän torpasta vanhaa talvitietä Saarijärveen, Saarijärvestä talvitien pohjaa Kovionjärven eteläperään, Kovionjärveä myöten Vaarapuron suuhun, Vaarapuroa myöten Vaarasuolle, siitä Parkkisen perän Turpeisen talon kautta Kylmäojan suuhun, Kylmäojaa myöten Kylmäänluomaan, Kylmääluomaa myöten Harjun taloon, Harjun talosta Saarilammin ja Kattaisen suon kautta Hukkasen taloon, Hukkasen talosta Hukkasen salmeen, Hukkasen salmesta Kuusamon kunnan rajaa myöten Oulu-Kuusamo maantiehen, maantietä myöten Inkeen taloon, Inkeen talosta Kantolaan menevää tietä myöten Kostonjärven poroperään siitä Kostonjärveä myöten Kuoliojoen suuhun, Kuoliojokea ylös Kuusamon kunnan rajaan, Kuusamon kunnan rajaa myöten Kallioluoman paliskunnan rajaan, jota myöten valtakunnan rajalle Närängänmutkaan, siitä valtakunnan rajaa myöten alas lähtökohtaansa Mäkelän torppaan.

 


lomakkeet