Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

« Takaisin

Hammastunturi (8)

Kotipaikka: Inari
Poroisäntä: Jarmo Haataja
Raja:

Raja kulkee Sallivaaran paliskunnan rajaa Lemmenjoesta Koiraojan kohdalta Inarin ja Sodankylän kuntien rajaan saakka, sitä Kivijoesta itään Ivalon paliskunnan rajaan saakka eli Sotajokeen. Sotajokea Ivalojokeen, sitä Inarinjärveen, jossa raja kulkee Mahlatin, Maura- ja Isojääsaarien itäpuolitse Kasariselälle. Kasariselältä raja kulkee Ukonselkää pitkin Juutuanjokeen ja sitä ylös Kettujokea Paadarjärveen ja siitä Lemmenjokea Koiraojaan.

Esteaita Hammastunturin ja Sallivaaran paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Paadarjärven eteläpäästä Inarin ja Sodankylän pitäjän rajalle Lapin paliskunnan esteaitaan saakka (9.5.1977, 2040/63 MMM 1976).

Esteaita Hammastunturin Ivalon paliskuntien välillä: Esteaita kulkee Toloskoskelta Ivalojokivartta Sotajokeen ja Sotajokivartta Sodankylän kunnan rajaan (26.4.1975, 1797/63 M-MM 1975).

 


lomakkeet