Poronhoitoasiat - Lappi

Lapin aluehallintovirasto (AVI) valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin AVI voi sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan paliskunnan kustannuksella, määrätä laiminlyönnin oikaistavaksi.

Yhteystiedot:

Lapin aluehallintovirasto
Risto M. Ruuska
PL 8002
96101  ROVANIEMI
puh. 0295 017 381

Paliskuntarekisteri

Lapin AVI pitää rekisteriä alueensa paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat. Mikäli paliskunnalla on poronhoitolaissa tarkoitettuja esteaitoja, katsotaan ne poronhoitolain (848/1990) 6 §:n nojalla paliskunnan rajoiksi.

Päivitetty

Paliskunnat

Akanlahti (43)

Kotipaikka: Posio
Poroisäntä: Antti Pätsi
Raja:

Raja kulkee Kitkan Jäkälälahdesta alkaen Oivangin paliskunnan rajaa myöten Paakkulan torppaan, Paakkulan torpasta Kallioluoman paliskunnan rajaa myöten Hossa-Irnin paliskunnan rajaan, Hossa-Irnin paliskunnan rajaa myöten Kuoliojokeen, Kuoliojokea alas Kostonjärveen, Kostonjärveä myöten Kynsijokeen, Kynsijokea myöten Kynsijärveen, Kynsijärvestä Tervajokea myöten Tervajärveen, Tervajärvestä Kaukuanjärven alapäähän, Kaukuajärven alaperästä Säikän salmeen, Säikän salmesta Kitkanjärven Kiurusenperään, Kiurusenperästä Kitkan vesistöä myöten Jäkälälahteen lähtöpaikkaan.

Esteaita Oivangin paliskunta ja Akanlahden paliskuntien välillä: aita lähtee Kurkijärven rannasta Paakkusaaren kohdalta pohjoiseen päin tullen Paakkulan tienvarren kulmaan ja siitä Paakkulantien veräjään. Aita jatkuu edelleen Haavikkosuon pohjoisreunaa tullen Isosuolle, josta se jatkuu koilliskulmassa Isosuonpuroon. Isosuonpurosta edelleen pohjoiskulmassa Haukivaaraan menevän traktoritien veräjälle. Tästä itäisessä kulmassa seurakunnan palstalle, josta pohjoiskulmassa Kallioisenahoon. Kallioisenahosta koilliskulmassa Nojosenvaaran pohjoisrinteeseen (Hyvänniemenniittypalsta I, Hyväsenniemenniittypalsta II), josta Ruoppijärven riutan aluselle, siitä riutan länsi, luoteis- ja pohjoispuolitse kiertäen Ruoppijärven etelärantaan. Ruoppijärven toiselta puolelta Ruoppivaaran traktoritien veräjälle, siitä Vesalan eteläpuolelle, josta itään kääntyen Löytölamminpuronsuon eteläreunaan. Siitä mainittua suota ensin loivassa pohjoiskulmassa, sitten loivassa luoteiskulmassa, jonka jälkeen loivassa läntisessä kulmassa Löytölamminpuron pohjoispuolelle. Tästä pohjoiskulmassa Rovaniemen tien varteen, josta ohjausviikset sekä itään että länteen.  

 


lomakkeet