Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50, 50101 MIKKELI

Mikkeli: Maaherrankatu 16
Joensuu: Torikatu 36
Kuopio: Hallituskatu 12-14

kirjaamo.ita(at)avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 800
Avoinna: ma-pe klo 8:00 - 16.15
 

AVI Twitterissä

Ajankohtaista

Alkoholilain kokonaisuudistus - infotilaisuudet Itä-Suomessa

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää anniskeluluvanhaltijoille infotilaisuuden alkoholilain kokonaisuudistuksesta 20.2.2018 Joensuussa, 22.2.2018 Mikkelissä ja 23.2.2018 Kuopiossa. Vielä mahtuu ja ehtii mukaan - lue lisää tiedotteestamme ...


Terveiden tilojen vuosikymmen Itä-Suomessa

Valtioneuvoston kanslian käynnistämässä hankkeessa "Terveiden tilo­jen vuosikymmen" edetään toimenpideohjelman kuulemisvaiheesta toi­meenpanoon huhtikuussa 2018.

Hankkeen tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen. Toi­menpideohjelma pyrkii saamaan aikaan muutoksia tilojen sisäilmaon­gelmien käsittelyyn. Uusien, innovatiivisten ja kestävien toimintatapojen hyödyntäminen tulee näkymään pysyvinä rakenteellisina muutoksina alalla.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tarttuu haasteeseen etupainotteisesti. Vi­rasto tukee omalla panoksellaan koko Suomea laajasti koskettavan se­kä monella tavoin haasteelliseksi osoittautuneen aiheen vaikutuspiirissä toimivia. Tämän työn tukemiseksi järjestämme asiantuntijaseminaarin, jonne kutsumme laajasti eri sidosryhmien edustajia paikalle. Tilaisuus on tarkoitettu lähtölaukaukseksi Itä-Suomessa tapahtuvalle toimeenpa­nolle sekä laajalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle terveiden tilojen puo­lesta.

Kutsu tilaisuuteen (pdf, 507 kt)

Tilaisuuden ohjelma (pdf, 425 kt)

Lue lisää tilaisuudesta tapahtumat ja koulutukset -sivuilla.

 
Tulosta Tulosta
Jaa