Toiminta ja tehtävät - Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Viraston päätoimipaikka on Mikkelissä ja muut toimipaikat Kuopiossa ja Joensuussa. 

Itä-Suomen AVI edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä.


Itä-Suomen AVIssa on viisi vastuualuetta, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä.  

Opetus- ja kulttuuritoimi

  • opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
  • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset sekä osaamisen kehittäminen (Osaava-ohjelma)
  • oppilaan oikeusturvan edistäminen
  • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
  • oppilaitosrakentaminen

Pelastustoimi ja varautuminen

  • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
  • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi
  • peruspalvelujen saatavuuden arviointi

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

  • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
  • kantelujen käsittely
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
  • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
  • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
  • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
  • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
  • terveydensuojelu- ja tupakkalain mukainen ohjaus ja valvonta
  • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

Työsuojelu

  • työsuojeluvalvonta

Ympäristöluvat

  • vesilain  ja ympäristönsuojelulain mukaiset asiat

 

Vastuualueiden lisäksi Itä-Suomen AVIssa on yksi valtakunnallinen yksikkö:

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö

  • maistraattien ohjaus-, valvonta- ja kehittämistehtävät
  • holhoustoimen tilintarkastuksen kehittämishankkeet.


Itä-Suomen AVI hoitaa em. tehtävien lisäksi koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa-, valvonta- ja kiinteistörekisteritehtävät. Samoin luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liittyvät tehtävät hoidetaan Itä-Suomen AVIssa. Hautaustoimi.

 

Hallinnollisia tehtäviä hoitaa valtakunnallinen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jossa toimivat seuraavat yksiköt:

  • henkilöstöyksikkö
  • talousyksikkö
  • tietoyksikkö
  • toimitila- ja materiaalihallintoyksikkö
  • viestintäyksikkö
  • yleishallintoyksikkö.

 

 

 

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa