Hankkeet ja yhteistyö - Itä-Suomi

Aluehallintoviraston yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellaan. Tätä tarkoitusta varten on Itä-Suomen AVI perustanut poikkihallinnollisia työryhmiä. Työryhmiin on kutsuttu mukaan kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia.

Itä-Suomen AVI on asettanut seuraavat poikkihallinnolliset työryhmät:

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa