Toiminta ja tehtävät - Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Kehitämme alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Etelä-Suomen AVIssa on kuusi vastuualuetta, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä:

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

  • kantelujen käsittely
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
  • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
  • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
  • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
  • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
  • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
  • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi

Opetus- ja kulttuuritoimi

  • koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi
  • oppilaan oikeusturvan edistäminen
  • opetus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstön täydennyskoulutus
  • oppilaitosrakentaminen
  • valtionavustukset

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn ruotsinkielinen palveluyksikkö hoitaa valtakunnallisesti aluehallintoviraston toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät, perustamishankkeita lukuun ottamatta.

Pelastustoimi ja varautuminen

  • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
  • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi

Ympäristölupavastuualue

  • vesilain mukaiset asiat (lupa-asiat, korvausasiat, hallintopakkoasiat)
  • ympäristönsuojelulain mukaiset asiat (lupa-asiat, korvausasiat, koetoimintailmoitukset)

Etelä-Suomen AVI hoitaa ympäristölupa-asiat myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Työsuojeluvastuualue

  • työsuojelun valvonta ja kehittäminen
  • työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta
  • työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue

Etelä-Suomen AVIssa Hämeenlinnassa sijaitsee  aluehallintovirastojen yhteinen valtakunnallinen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue. Vastuualueen henkilöstö työskentelee hajautetusti aluehallintoviraston eri toimipisteissä kautta maan. Vastuualueella toimivat seuraavat yksiköt:

  • henkilöstöyksikkö
  • talousyksikkö
  • tietoyksikkö
  • toimitila- ja materiaalihallintoyksikkö
  • viestintäyksikkö
  • yleishallintoyksikkö

Etelä-Suomen AVIn valtakunnalliset tehtävät

  • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä valvonta
  • eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinti ja valvonta
  • valuutanvaihtotoimintaa sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalvelutoimintaa harjoittavien rekisteröinti
  • perintätoimen luvat ja valvonta
  • panttilainausliikkeiden luvat ja valvonta
  • kiinteistövälitysliikkeiden valvontarekisterin kehittäminen
  • junien anniskeluluvat ja valvonta
  • eläinkoelupiin liittyvät asiat
  • tilaajan selvitysvelvollisuuden valvonta
  • opettajien ja rehtoreiden erivapausasiat
  • väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta vapauttaminen
  • hengenpelastusmitalilautakunnan sihteerin tehtävät
  • aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut


AVIn tehtävänä on lisäksi peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa