Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyajat

Hallintolain (9.5.2014/368) 23 a §:n mukaan viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta.

Odotettavissa olevat käsittelyajat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella ratkaistavissa keskeisissä asiaryhmissä ovat yksiköittäin seuraavat:
 

Oikeusturvayksikkö:

 • Erityisen tarkastuksen määräämistä koskevat hakemukset: 11 kk
 • Yhtiökokousten koollekutsumista koskevat hakemukset: 8 viikkoa


Alkoholihallintoyksikkö:

 • Alkoholin anniskelu- ja vähittäismyyntilupia koskevat hakemukset: 1 kk


Elinkeinovalvontayksikkö:

 • Kiinteistövälitysliikkeiden rekisteröintiasiat: 1 viikko
 • Perintälupahakemukset: 1 viikko
   

Sosiaalihuoltoyksikkö:

 • Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien lupia ja luvan muutoksia koskevat hakemukset: 2 kk
 • Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevat oikaisuvaatimukset ja valitukset: 8 kk


Terveydenhuoltoyksikkö:

 • Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien lupia koskevat hakemukset: 2 kk


Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö:

 • Talousveden poikkeuslupia koskevat hakemukset: 4 kk
 • Eläinkuljettajalupia koskevat hakemukset: 1kk
 • Eläinkuljetuslupia ja kuljetusvälineiden hyväksymisiä koskevat hakemukset: 3 kk
 • Eläinkuljettajan pätevyystodistusta koskevat hakemukset: 14 pv
 • Hankelupahakemukset (eläinten käyttö tutkimuksessa tai opetuksessa): 2 kk

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty