Asioi verkossa

Sähköisen asioinnin mahdollisuudet valtion hallinnossa lisääntyvät koko ajan. Osa aluehallintovirastojen lomakkeista on mahdollista täyttää, tallentaa ja lähettää sähköisesti. Sähköinen lomakkeen lähettäminen edellyttää sähköistä allekirjoitusta ao. lomakkeessa.

Aluehallinnon asiointipalvelu (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi) käsittää ympäristöasioiden lupapalvelun sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen valtionavustusten hakupalvelun. Palvelussa voit hoitaa asioita yrityksen/yhteisön nimissä tai yksityishenkilönä.

Lomakkeet -osiosta pääset AVIn lomakkeisiin, jotka löytyvät suomi.fi, yrityssuomi.fi ja ymparisto.fi -verkkopalveluista.

CHAT-palvelukokeilu

Nuoriso-  ja liikuntatoimen valtionavustusten haussa kokeillaan chat-palvelua asiakkaiden auttamisessa.

Chatissa asiakkaita palvellaan arkipäivisin 24.-30.11. ja 11.-15.12. sekä 18.-22.12. ja 27.-31.12 klo 13–16. Muuna aikana voit jättää viestin chatin kautta. Vastaamme viesteihin mahdollisimman pian.

Valtionavustuksiin liittyviä kysymyksiä voi esittää liittyen:

  • nuorten työpajatoiminta 24.-30.11.
  • nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö 11.-15.12.
  • lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 11.-15.12.
  • liikuntapaikkarakentaminen 18.-22.12. ja 27.-31.12
  • maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla 24.-30.11.
  • liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset 24.-30.11.

Avustuksia on tähän asti haettu pääosin paperi- ja pdf-lomakkeilla. Tänä syksynä AVIt ovat ottaneet käyttöön sähköisen valtionavustusten hakujärjestelmän kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen valtionavustusten haussa Aluehallinnon asiointipalvelu  (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi)   

Chat-kokeilun tavoitteena on tukea asiakkaita hakemusten laadinnassa uudessa asiointipalvelussa. Chatissa asiakas asioi lähtökohtaisesti anonyymisti, mutta halutessaan hän voi kertoa yhteystietonsa ja saada mahdollisia tarkennuksia esittämiinsä kysymyksiin sähköpostitse tai puhelimitse.

Uudessa hakujärjestelmässä (Aluehallinnon asiointipalvelu) hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. verkkopankki tai mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti organisaationsa puolesta. Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi saapuneeksi. Erikseen paperilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei tarvita.

Lisätietoja: ylitarkastaja Antti Seppänen, etunimi.sukunimi@avi.fi, puh. 0295 016 354

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa