› Graafinen versio

Asioi verkossa

Sähköisen asioinnin mahdollisuudet valtion hallinnossa lisääntyvät koko ajan. Osa aluehallintovirastojen lomakkeista on mahdollista täyttää, tallentaa ja lähettää sähköisesti. Sähköinen lomakkeen lähettäminen edellyttää sähköistä allekirjoitusta ao. lomakkeessa.
 

Aluehallinnon asiointipalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelu (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi) käsittää ympäristöasioiden lupapalvelun sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen valtionavustusten hakupalvelun. Palvelussa voit hoitaa asioita yrityksen/yhteisön nimissä tai yksityishenkilönä.

Uudessa hakujärjestelmässä hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. verkkopankki tai mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti organisaationsa puolesta. Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi saapuneeksi. Erikseen paperilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei tarvita.

Oppaat ja materiaalit
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointipalvelu

Sähköinen asiointipalvelu (Valvira.fi)

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille. Sähköinen asiointipalvelu ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköisessä asioinnissa voi:

  • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
  • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
  • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
  • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.
 

Chat-palvelu

Nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen valtionavustusten hakemisessa on käytössä chat-palvelu, joka auttaa avustusten hakemiseen liittyvissä asioissa.  

Chat palvelee kunkin avustuksen hakuajan kahdella viimeisellä viikolla arkipäivisin klo 13-16. Muuna aikana voit jättää viestin chatin kautta. Vastaamme viesteihin mahdollisimman pian. Chat-palvelu sulkeutuu 31.12.2018.

Valtionavustusten haku käynnistyy 26.10.2018 liikuntatoimen hauilla.

AVUSTUS

HAKUAIKA

CHAT
KÄYTÖSSÄ

Valtionavustukset kirjastoille

29.10.2018 - 3.12.2018

20.11. - 3.12.

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille ja toiselle asteelle

helmikuu 2019 tarkentuu myöhemmin

 

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

26.10.2018 - 30.11.2018


19. - 30.11.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset

26.11.2018 - 31.12.2018


18. - 31.12.

Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

26.10.2018 - 30.11.2018

 

19. - 30.11.

Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön

6.11.2018 - 14.12.2018


3. – 14.12.

 Valtionavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

6.11.2018 - 14.12.2018


3. – 14.12.

Valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan

6.11.2018 - 14.12.2018


3. – 14.12.

Valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön

6.11.2018 - 14.12.2018


3. – 14.12.

Liikuntapaikkarakentamisen ja rahoitussuunnitelmien lähettäminen

26.11.-31.12.


17. - 31.12.

Valtionavustukset nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä kansainvälistymisen edistämiseen.

Jatkuva 

 

Avustuksia on tähän asti haettu pääosin paperi- ja pdf-lomakkeilla. Aluehallintovirastot ovat ottaneet käyttöön sähköisen valtionavustusten hakujärjestelmän kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen valtionavustusten haussa Aluehallinnon asiointipalvelu. 

Aluehallinnon asiointipalvelu-hakujärjestelmässä hakija kirjautuu järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. verkkopankki tai mobiilivarmenne) ja laatii hakemuksen sähköisesti organisaationsa puolesta.  Tällöin erillistä paperilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei tarvita.

Lisätietoja: ylitarkastaja Antti Seppänen, etunimi.sukunimi@avi.fi, puh. 0295 016 354

 

Lomakkeet

Lomakkeet -osiosta pääset aluehallintoviraston lomakkeisiin.

Päivitetty