Arvioinnin toteuttaminen

Joka toinen vuosi tehtävä arviointi jakautuu valtakunnalliseen peruspalvelujen saatavuuden arviointiin ja alueittaisiin arviointeihin. Valtakunnallinen arviointi valmistuu ennen alueellisia arviointeja.

 

Vuoden 2015 peruspalvelujen arviointi

 • valtakunnallinen arviointi valmistui 31.3.2016 ja julkaistiin 15.4.2016
 • alueelliset arvioinnit valmistuivat 31.5.2016 ja julkaistiin kesäkuussa

Arviointi toteutetaan Pation työkaluin. Pation käyttö ei muuta arvioinnin ydintoimintaa eli arviointikohteiden analyysiä, mutta tehostaa arviointiprosessia ja parantaa arviointitulosten ja –aineistojen hyödynnettävyyttä.

Vuotta 2015 koskevan arvioinnin teema on lapset ja nuoret. Valittu teema kytkeytyy nykyiseen hallitusohjelmaan ja siihen on tarkoitus palata uudelleen seuraavalla arviointikierroksella.

Arvioinnit julkaistaan ainoastaan sähköisenä.


Vuoden 2015 peruspalvelujen arviointikohteet.

Teeman mukaiset arviointikohteet

1. Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit

 • Esiopetuksen toimeenpano
 • Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus
 • Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus
 • Opettajien lomautukset
 • Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus

2. Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit

 • Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskelijahuollossa
 • Kulttuuripalvelujen tuottaminen ja taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 • Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutukset liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen
 • Kunnallisen nuorisotyön saatavuus
 • Kirjastotoimi; kirjastopalvelujen saavutettavuus ja kirjastopalvelujen saatavuus lapsille ja nuorille

3. Turvallinen yhteiskunta - turvallisuusprosessit


Yleiset arviointikohteet

3. Turvallinen yhteiskunta – turvallisuusprosessit

 • Ennalta ehkäisevä työ
  - Pelastustoimen alaan kuuluvan valistuksen ja neuvonnan saatavuus ja saavutettavuus
 • Nopean avun saanti
  - Hälytyspalvelujen kysyntä
 • Nopean avun saanti
  - Hälytyspalvelujen saatavuus

Tietoa alueelta

Arvioinnin toteuttaminen - Itä-Suomi

Lisätietoja:
kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa