Anniskelupaikka

Anniskelupaikan tulee soveltua ravitsemisliikekäyttöön.  Anniskelupaikan tilojen käyttämiseen liittyviä säännöksiä on erityisesti elintarvikelaissa ja rakentamista sekä palo- ja pelastuspuolta koskevassa lainsäädännössä.

Anniskelupaikan tulee olla yksinomaan luvanhakijan tosiasiallisessa hallinnassa ja viranomaisten valvottavissa. Hallinta koskee myös toimipaikan mahdollista ulkoanniskelualuetta.

Anniskelupaikassa alkoholijuomia saa anniskella ainoastaan lupaviranomaisen hyväksymällä anniskelualueella, jossa valvonta voidaan tehokkaasti järjestää. Anniskelualue tulee selkeästi rajata tai merkintä niin, että raja on asiakkaiden selvästi havaittavissa, jollei anniskelualuetta voida muuten selvästi todeta. Kulkemista anniskelualueelle ja sieltä pois on voitava tehokkaasti valvoa. Lupaviranomaiselle tulee esittää anniskelualueen rajaamista koskeva suunnitelma.

Anniskelualueeksi ei saa hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman yleistä katsomotilaa.

Anniskelualuetta voidaan muuttaa luvanhaltijan ilmoituksen perusteella. Anniskelualueen muuttaminen edellyttää kuitenkin lupaviranomaisen luvan, jos muutos on anniskelun kannalta merkittävä. Anniskelualueen muutos on käsiteltävä aina lupahakemuksena, jos:

1) anniskelulupa on myönnetty tilapäisesti,
2) anniskelualuetta laajennetaan ulkotiloissa,
3) anniskelualuetta laajennetaan toiseen rakennukseen.

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

lait ja asetukset