› Graafinen versio

Anniskeluluvat

Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on luvanvarainen elinkeino. Ennen anniskelun aloittamista on haettava ja saatava anniskelulupa.

Anniskelulupa on anniskelupaikka- ja elinkeinonharjoittajakohtainen. Anniskelulupa myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi.

Anniskelulupa myönnetään täysi-ikäiselle hakijalle, joka ei ole konkurssissa, ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolla on alkoholijuomien anniskeluun vaadittava luotettavuus samoin kuin tarvittavat taloudelliset edellytykset.

Luvan kotimaan liikenteen liikennevälineessä tapahtuvaan anniskeluun myöntää luvanhakijan kotipaikan aluehallintovirasto, tai jos hakijalla ei ole Suomessa kotipaikkaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jos Suomen ja ulkomaiden välillä liikennöivässä suomalaisessa aluksessa myydään matkustajille alkoholia, liikenteenharjoittajan on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus Valviralle ennen myynnin aloittamista.

Valviran tehtäviin kuuluu aluehallintovirastojen alkoholilupahallinnon ja valvonnan ohjaus. Valviran ohjauksen tarkoituksena on turvata lain yhdenmukainen soveltaminen koko maassa. Kattavan kokonaiskuvan alkoholijuomien anniskelusta saat Valviran yleisohjeessa Alkoholijuomien anniskelu.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksista anniskelutoimintaa on laadittu kooste, jossa esitellään keskeisimmät muutokset mm. anniskelussa.

Tietoa alueelta

Alkoholiluvat - Itä-Suomi


Päivitetty