Anniskelu

Anniskelupaikassa voidaan anniskella ja nauttia vain maksua vastaan sinne laillisesti hankittua alkoholijuomaa. Asiakkaan omien alkoholijuomien anniskelu ja nauttiminen anniskelupaikassa on kielletty.

Alkoholijuomat tulee aina hankkia anniskelua varten ravintolalle myönnetyllä lupanumerolla. Luvanhaltija ei saa hankkia alkoholijuomia lupanumerolla tilaisuuksiin, jotka järjestetään muualla kuin anniskelupaikassa.

Luvanhaltijan on kirjattava myynti tileittäin siten, että siitä saadaan lupaviranomaiselle toimitettavan neljännesvuosi-ilmoituksen myyntitiedot. Mahdollisissa ravintolatarkastuksissa luvanhaltijan on pystyttävä tositteilla osoittamaan, että anniskelupaikassa olevat alkoholijuomat on hankittu laillisesti.

Alkoholijuomaa ei saa anniskella velaksi, panttia vastaan tai vaihtokaupalla. Velaksi anniskelu yksityishenkilölle on sallittu ainoastaan Valviran hyväksymin luottojärjestelyin. Luvanhaltija tai henkilökunta ei saa lainata rahaa omasta pussistaan tai ravintolan kassasta alkoholijuomien ostotarkoituksiin. Oikeuskäytännössä tämä on tulkittu kielletyksi velaksi anniskeluksi.

Asiakkaalle on pyytämättä annettava lasku tai muu tosite - myös tilapäisten tapahtumien anniskelutoiminnassa, ellei lupaviranomainen ole vapauttanut luvanhaltijaa kuitin antamisesta kirjallisella päätöksellä.

Alkoholijuomaa saa anniskella vain yhden perusannoksen kerrallaan. Tuplien anniskelu on kielletty, myös kahdessa eri lasissa samanaikaisesti. Poikkeuksellisesti voidaan aterian yhteydessä anniskella samanaikaisesti useaa eri alkoholijuomaa. Seurueelle voidaan anniskella pulloittainkin. Anniskelupaikassa tulee olla saatavilla riittävä valikoima kohtuuhintaisia alkoholittomia juomia.

Alkoholijuomaa ei saa anniskella alle 18-vuotiaalle, häiritsevästi käyttäytyvälle tai selvästi päihtyneelle. Alkoholijuomaa ei saa anniskella, jos on aihetta olettaa alkoholijuoman väärinkäyttöä. Alkoholijuoman väärinkäytöksi katsotaan myös anniskellun juoman luovuttaminen alaikäiselle.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa