Alueellinen liikuntaneuvosto

Jos aluehallintoviraston toimialueella on useampi maakunnan liitto, niin liitot asettavat liikuntaneuvoston yhdessä.


Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja sekä 6–12 jäsentä. Liikuntaneuvostossa ovat edustettuina erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi nimetään liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittely, kuten

  • lausunnon antaminen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista
  • lausunnon antaminen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä
  • aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa
  • osallistuminen ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin.

Tietoa alueelta

Alueellinen Liikuntaneuvosto - Lappi

Lapin liiton hallitus nimesi Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäsenet toimikaudelle
2016-2019 seuraavasti:

Taramaa Markku

Tornio

puheenjohtaja

Suomäki Jarmo

Rovaniemi

varapuheenjohtaja

Holmberg Aslak

Inari

 

Huhtamäki Hanna-Leena

Muonio

 

Hyttinen Tero

Ylitornio

 

Jaakola Anitta

Ranua

 

Keskitalo Heikki

Rovaniemi

 

Mikkola Mauri

Sodankylä

 

Pasma Jutta

Pelkosenniemi

 

Pehkonen Pirkko

Kemi

 

Salmijärvi Petteri

Salla

 

Soudunsaari Sanna

Posio

 

Vakkala Soile

Simo

 

 

 

 

Joona Kai-Matti

sihteeri/liikuntatoimen ylitarkastaja

Huhtala Marjatta

rakennustarkastaja/ylitarkastaja

 


Päivitetty

muualla verkossa