Alueellinen liikuntaneuvosto

Jos aluehallintoviraston toimialueella on useampi maakunnan liitto, niin liitot asettavat liikuntaneuvoston yhdessä.


Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja sekä 6–12 jäsentä. Liikuntaneuvostossa ovat edustettuina erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi nimetään liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittely, kuten

  • lausunnon antaminen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista
  • lausunnon antaminen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä
  • aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa
  • osallistuminen ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin.

Tietoa alueelta

Alueellinen liikuntaneuvosto 2019

Puheenjohtaja    Ossi Savolainen

Jäsenet                Päivi Ahlroos-Tanttu
                             Helena Forsbäck-Turunen
                             Kalevi Ikonen
                             Pauliina Jolanki
                             Lasse Mikkelsson
                             Ari Pietarinen

                             Kirke Roos
                             Petri Tarkiainen
                             Arto Virtanen

 


Sihteeri    Ilpo Piri

 

Lisätietoja: ylitarkastaja Ilpo Piri p. 0295 016 559


Päivitetty

muualla verkossa