Alkoholijuomien hankinta

Myymälässä saa myydä vain luvassa tarkoitettuja alkoholijuomia, jotka luvanhaltija on hankkinut myymälän lupanumerolla alkoholijuomien valmistajalta tai tukkumyyjältä.

Jos luvanhaltijalla on useita vähittäismyyntipaikkoja, kuhunkin on hankittava alkoholijuomat omalla lupanumerollaan.

Luvanhaltija voi myös tuoda maahan alkoholijuomat omassa vähittäismyyntipaikassa tapahtuvaa myyntiä varten. Tällöin ennen maahantuonnin aloittamista tulee tehdä Valviralle maahantuonti-ilmoitus. Kaikki maahantuodut erät tulee ilmoittaa Valviralle. Maahantuodut erät tulee aina ilmoittaa myös Tulliin verotettavaksi.

Päivitetty