Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Vuoden 2014 valtion budjettiesitys heikentää valtion tukea kuntien peruspalveluihin, mutta vahvistaa uusien lakien täytäntöönpanoa

(Itä-Suomi)

Peruspalvelujen valtionosuuksien säästöt heikentävät kuntien mahdollisuutta lakisääteisten palvelujen järjestämiseen

Valtion budjettiesityksestä ei uskallettu suuria toivoa. Suuria se ei annakaan ainakaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin, joita esitetään leikattavan 362 miljoonalla eurolla. Peruspalvelujen valtionosuuksien säästöt tulevat heikentämään kuntien mahdollisuutta lakisääteistenkin palvelujen järjestämiseen edelleen. Pientä tukea on tulossa yksittäisten, uusien lakien täytäntöönpanon helpottamiseksi. Tällaisia lisäyksiä on tulossa vanhuspalvelulain (55 miljoonaa) ja lastensuojelun (5 miljoonaa euroa) kehittämiseen sekä omaishoidon tukipalvelujen lisäämiseen (10 miljoonaa euroa).  Kunnan peruspalveluja ovat myös oppilas- ja opiskelijahuolto, johon kohdennetaan alle 9 miljoonaa euroa. Nämäkin rahat ovat kunnille tarpeellisia. Erillismäärärahojen vaikutukset edellä mainittuihin palveluihin ovat kuitenkin loppujen lopuksi riippuvaisia siitä, miten erillismäärärahat kunnissa näihin toimintoihin kohdennetaan.

Kosteus- ja homeongelmiin tarvitaan tuntuvaa panostusta

Budjetissa on 40 miljoonan euron määrärahaesitys sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kosteus- ja homevaurioihin.  Koulujen ja päiväkotien rakennushankkeisiin esitetään 61 miljoonaa euroa ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin 43 miljoonaa euroa. Tutkimusten mukaan julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat osoittautuneet luultua yleisemmiksi ja muun muassa kosteusongelmista kärsiviä kouluja on runsaasti. Ongelmien korjaamiseen tarvitaankin nyt tuntuvaa panostusta, mikä toimisi osaltaan elvytystoimenpiteenä kunnille ja elinkeinoelämälle. 

Kotitalousvähennyksen korottamisella myönteisiä vaikutuksia

Kotitalousvähennyksen 400 euron korottamisella voi olla myönteisiä vaikutuksia esim. hoiva- ja hoitopalveluiden käytön lisäämiseen omaishoidon tukena sekä ikäihmisten asuntojen kunnostuskorjauksiin.

Osasairauspäivärahakauden enimmäiskeston pidentämisellä työllistävä vaikutus

Osatyökykyisten työllistämisen helpottamiseksi pidennetään osasairauspäivärahakauden enimmäiskestoa. Samoin ammatilliseen kuntoutukseen pääsyä helpotetaan, joilla molemmilla toimenpiteillä on työllistymistä lisäävä vaikutus.

Suoria toimenpiteitä ja resursseja nuorten kuntoutukseen ja työllistymiseen olisi tarvittu enemmän

Nuorten yhteiskuntatakuuta voidaan parantaa ammatillisen peruskoulutuksen ja työvaltaisen oppimisen koulutusmalleihin esitettävillä yhteensä 23 miljoonan euron määrärahoilla, joskin samanaikaisesti vähennetään erityisesti Itä-Suomesta toisen asteen koulutuspaikkoja. Suoria toimenpiteitä ja resursseja olisi tullut kohdentaa suoraan niin nuorten kuntoutukseen kuin työllistymiseenkin esitettyä enemmän. Sosiaaliturvan vastikkeellisuuteen liittyvät esitykset tulisi nyt liittää nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamistoimenpiteisiin. 

Alkoholi-, tupakka- ja makeisveron korottaminen on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta perusteltua

Kun tuloja täytyy saada lisää, on alkoholi-, tupakka ja makeisveron korotukset siihen ihan hyvä kohde. Alkoholi-, tupakka- ja makeisveron korottaminen on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta perusteltu, sillä toimenpiteellä voidaan vaikuttaa terveydellisten haittojen syntyyn. Toimenpiteillä on välillisesti vaikutusta sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin. Veronkorotusten lisäksi huomiota tulisi kiinnittää myös tuotteiden matkustajatuontiin ulkomailta.

Aluehallintovirastojen omiin määrärahoihin ei lisäystä

Aluehallintovirastojen omiin määrärahoihin valtiovarainministeriö ei lupaa lisäystä. Tuottavuusohjelma jatkuu ja tuloja avin tulee kerätä entistä enemmän. Ainoat lisäystä saavat ovat rahanpesuun ja terrorismin valvontaan liittyvät toimet ja sivistystoimen tehtävien siirtoon liittyvä määräraha elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista aluehallintovirastoihin vuoden 2014 alusta lukien. Vastaava raha vähenee sitten tietenkin ELY-keskuksista.

Lisätietoja:
ylijohtaja Elli Aaltonen, p. 029 501 6868, Itä-Suomen aluehallintovirasto
 


Päivitetty