Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyvä tilaisuus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 4.12.2013

(Pohjois-Suomi)

Lisätietoja:

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Lain tarkoitus on mm. tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä parantaa mahdollisuutta vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyvän aluekierroksen yhteistyössä Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja aluehallintovirastojen kanssa. Vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi järjestetään alueellisia seminaareja kaikkiaan kahdellatoista eri paikkakunnalla.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen tilaisuus on keskiviikkona 4.12.2013 Oulussa. Tilaisuuden kutsu ja ohjelma valmistuvat myöhemmin. Tilaisuus on tarkoitettu vanhuspalvelujen järjestäjille sekä julkisille ja yksityisille tuottajille, vanhusneuvostoille, järjestöille sekä koulutus- ja tutkimustahoja edustaville.

 

Liitteenä:


Päivitetty